KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 THÁNG 3/2018

 • Thời gian:

  27/3/2018 - 23/6/2018 ( 39 buổi )

  Lịch học dự kiến:

  N1 Taisaku: Thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 ( 18:30 ~ 20:30)

  N1 Junbi: Thứ 3, thứ 5, thứ 6 ( 18:30 - 20:30) và thứ 7 ( 16:00-18:00)

  Khai giảng toàn khóa N1: 27/3/2018 ( Thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 27/3/2018 ( Thứ 3)

 • Học phí:

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 3/3/2018 do VJCC tổ chức

 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 KHÓA THÁNG 3/2018

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!

* Căn cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 3/3/2018 (thứ 7), chúng tôi khai giảng hai khoá học

 • N1 Taisaku: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1 vào tháng 7 năm 2018.
 • N1 Junbi: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 1 vào tháng 12 năm 2018, là khoá chuẩn bị cho khóa luyện thi cấp tốc được bắt đầu vào tháng 8/2018.  

Thời gian:     27/3 ~ 23/6/2018

39 buổi: Lịch học dự kiến

N1 Taisaku    : thứ 3, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 (18:30~20:30)

N1 Junbi     : thứ 3, thứ 5, thứ 6 (18:30~20:30) và thứ 7 (16:00-18:00)

 Khai giảng toàn khóa N1: 27/3/2018 (thứ 3)

 Đối tượng:  

Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 3/3/2018 do VJCC tổ chức.

 Giáo viên:  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 Học phí:     Khóa cấp tốc: Người đi làm:3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                                           Sinh viên      :3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                  Khóa chuẩn bị: Người đi làm:2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                                           Sinh viên      :2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 27/3/2018 (thứ 3)

Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

 1. Điện thoại: 04-3775-1282 ; Ban khoá học tiếng Nhật: 114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
 2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back To Top