KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 JUNBI THÁNG 6/2020

 • Thời gian:

  01/06/2020 - 27/08/2020

  Thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 (18:30 - 20:30)

  Khai giảng: 01/06/2020

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 01/06/2020

 • Học phí:

  1. Người đi làm: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.900.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
 • Đối tượng tham gia:

  * Dành cho các bạn đã có trình độ tương đương N2, có mục tiêu thi đỗ N1 vào tháng 12/2020

  * Là khá chuẩn bị cho lớp N1 Taisaku khai giảng vào tháng 8/2020

 • Nội dung:

  * Là khóa học cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất của mỗi cấp độ , làm nền tảng vững chắc để tham gia lớp TAISAKU vào tháng 8/2020

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 12/2020!

  * Hoàn thành khóa học này, các bạn sẽ được học lên thẳng lớp TAISAKU tháng 8/2020 mà không cần tham gia thi đầu vào!