KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1 THÁNG 8/2018

 • Thời gian:

  21/8/2018 - 24/11/2018

  50 buổi: Thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30) và Thứ 7 (2 ca: 13:30 - 15:30 & 16:00 - 18:00)

  Khai giảng: 21/8/2018 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 20/8/2018 (thứ 2)

 • Học phí:

  1. Người đi làm: 3.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.800.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:

  * Các bạn đã đỗ trong kỳ thi đầu vào do VJCC tổ chức.

  * Các bạn học viên của khóa N2 Taisaku kỳ học tháng 3/2018 tại VJCC.

  * Các bạn đã có bằng Năng lực tiếng Nhật N2 (100 điểm trở lên)

 • Nội dung:

  Với thời lượng tăng 35% so với các khóa học thông thường, khóa học N1 đặc biệt sẽ cung cấp không chỉ những kiến thức cơ bản nhất của cấp độ N1, mà còn giúp trang bị cho học viên kỹ năng làm bài, giải quyết các vấn đề trong đề thi một cách khoa học và hoàn chỉnh nhất.

KHÓA LUYỆN THI NLTN N1 THÁNG 8/2018 - KHÓA HỌC N1 ĐẶC BIỆT

Khóa học luyện thi N1 đặc biệt được chuyên gia Nhật Bản và các giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm, thiết kế đặc biệt cho kỳ học tháng 8/2018.

Với thời lượng tăng 35% so với các khóa học thông thường, khóa học N1 đặc biệt sẽ cung cấp không chỉ những kiến thức cơ bản nhất của cấp độ N1, mà còn giúp trang  bị  cho học viên kỹ năng làm bài, giải quyết các vấn đề trong đề thi một cách khoa học và hoàn chỉnh nhất!

Tham gia khóa học đặc biệt này, cùng với sự dẫn dắt của giảng viên, sự đầu tư thời gian một cách nghiêm túc của học viên, chắc chắn các bạn sẽ có một kết quả tốt vào kỳ thi tháng 12/2018 tới đây!

* Đối tượng:

 • Các bạn đã đỗ trong kỳ thi đầu vào do VJCC tổ chức
 • Các bạn học viên của khóa N2 Taisaku kỳ học tháng 3/2018 tại VJCC
 • Các bạn đã có bằng Năng lực tiếng Nhật N2 (100 điểm trở lên)

 

* Thời gian:     21/8 ~ 24/11/2018

50 buổi: Thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30), thứ 7 (2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)

* Khai giảng : 21/8/2018 (thứ 3)

* Giáo viên:  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

* Học phí:     Khóa cấp tốc: Người đi làm: 3.900.000 VNĐ

                                        Sinh viên      :3.800.000 VNĐ

                                        Phí tài liệu   : 200.000  VNĐ

Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

Hạn nhận đăng ký: đến 17h ngày 20/8/2018 (thứ 2)

Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

 1. Điện thoại: 04-3775-1282 ; Ban khoá học tiếng Nhật: 114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
 2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Back To Top