KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2 KHÓA THÁNG 8/2017

 • Thời gian:

  Thời gian: 23/8~ 25/11/2017   39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N2 Taisaku A: thứ 2, thứ 4, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 6 hoặc thứ 7 (13:30-15:30)

  N2 Taisaku B: thứ 3, thứ 4, thứ 6 & thứ 7 (18:30-20:30)

  N2 Junbi        : thứ 2, thứ 4, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (13:30-15:30)

  * Khai giảng toàn khóa N2 dự kiến ngày 23/8/2017 (thứ 4)

  * Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 23/8/2017 (thứ 4)

 • Học phí:

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.600.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên      :2.500.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia:

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 5/8/2018 do VJCC tổ chức.

 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back To Top