KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2 THÁNG 3/2019

 • Thời gian:

  Thời gian: 14/3~ 29/6/2019  39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N2 Taisaku : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00 - 18:00)

  N2 Junbi : thứ 2, thứ 4 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00 - 18:00)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 14/3 (thứ 5)

 • Học phí:

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia:

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Taisaku (đối với lớp Junbi) và N2 Junbi kỳ học tháng 8/2018 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N3 (đối với lớp N2 Junbi)

  Đặc biệt, các bạn học viên khóa N3 Taisaku và N2 Junbi kỳ học tháng 8/2018 của VJCC sẽ được giảm trực tiếp 200.000 VNĐ tiền học phí khi đăng ký tham gia khóa học kỳ này

 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!