KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2 JUNBI THÁNG 5/2020

 • Thời gian:

  Thơi gian: 28/05/2020 - 27/08/2020

  Thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30), thứ 7 (13:30-15:30 & 16:00-18:00)

 • Học phí: * Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  * Sinh viên      : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  ※ Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia:

  * Dành cho các bạn đã có trình độ tương đương N3, có mục tiêu thi đỗ N2 vào tháng 12/2020.

  Là khóa chuẩn bị cho lớp N2 Taisaku khai giảng vào tháng 8/2020

 • Nội dung:

  * Là khóa học cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất của mỗi cấp độ , làm nền tảng vững chắc để tham gia lớp TAISAKU vào tháng 8/2020

  * Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 12/2020!

  Hoàn thành khóa học này, các bạn sẽ được học lên thẳng lớp TAISAKU tháng 8/2020 mà không cần tham gia thi đầu vào!