KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 JUNBI THÁNG 05/2020

 • Thời gian:

  28/05 – 27/08/2020

  Thứ 3, Thứ 5 (18:30-20:30) , Thứ 7 (13:30-15:30 & 16:00-18:00)

 • Học phí:
  - Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  - Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  ※ Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.
 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia:

  * Dành cho các bạn đã có trình độ tương đương N4, có mục tiêu thi đỗ N3 vào tháng 12/2020.

  * Là khóa chuẩn bị cho lớp N3 Taisaku khai giảng vào tháng 8/2020

 • Nội dung:

  * Là khóa học cung cấp những kiến thức nền cơ bản nhất của mỗi cấp độ , làm nền tảng vững chắc để tham gia lớp TAISAKU vào tháng 8/2020

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 12/2020!

  Hoàn thành khóa học này, các bạn sẽ được học lên thẳng lớp TAISAKU tháng 8/2020 mà không cần tham gia thi đầu vào!