KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 THÁNG 3/2018

 • Thời gian:

  Thời gian:    29/3 ~ 23/6/2018

  (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

  4 buổi / tuần: 

  • N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)
  • N3 Junbi : thứ 2, thứ 4 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 29/3/2018 (thứ 5)

 • Học phí:

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm:2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm:2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      :2.300.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào ngày 3/3/2018 do VJCC tổ chức

 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

* Cản cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 4/3/2018 (chủ nhật), chúng tôi khai giảng hai khoá học

 • N3 Taisaku: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 3 vào tháng 7 năm 2018.
 • N3 Junbi: Mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 3 vào tháng 12 năm 2018, là khoá chuẩn bị cho khóa luyện thi cấp tốc được bắt đầu vào tháng 8/2018.        

Thời gian:    29/3 ~ 23/6/2018

                   (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

4 buổi / tuần: 

 • N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)
 • N3 Junbi : thứ 2, thứ 4 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 13:30-15:30 & 16:00-18:00)

Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 29/3/2018 (thứ 5)

Sau khi khai giảng, các bạn bắt đầu học luôn buổi học đầu tiên!

 Lớp N3 Junbi chỉ duy nhất buổi khai giảng học vào thứ 5, sau đó lịch học của lớp học như bình thường vào thứ 2, thứ 4 và thứ 7.

 Giáo viên:  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 Học phí:     Khóa cấp tốc: Người đi làm:2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                                           Sinh viên      :2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                  Khóa chuẩn bị: Người đi làm:2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

                                           Sinh viên      :2.300.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 29/3/2018 (thứ 5)

Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

 1. Điện thoại: 04-3775-1282 ; Ban khoá học tiếng Nhật: 114 (Ms.Hường, Ms. Linh)
 2.  Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back To Top