KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 THÁNG 8/2018

 • Thời gian:

  Thời gian: 28/8~ 24/11/2018  39 buổi: Lịch học (dự kiến)

  N3 Taisaku : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 16:00-18:00 & 18:30 - 20:30)

  N3 Junbi : thứ 3, thứ 5 (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca: 16:00-18:00 & 18:30 - 20:30)

  Khai giảng toàn khóa N3 dự kiến ngày 28/8/2017 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 28/8 (thứ 3)

 • Học phí:

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia:

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ học tháng 3/2018 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N4

 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!