KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 THÁNG 8/2019

 • Thời gian:

  N3 Taisaku : 27/8 – 30/11/2019  (39 buổi)

  Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6 (18:30-20:30), Thứ 7 (13:30-15:30)

  N3 Junbi :  27/8 – 30/11/2019  (38 buổi)

  Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 (18:30-20:30)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 27/8 (thứ 3)

 • Học phí:

  Khóa cấp tốc:

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  1. Người đi làm: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ
  2. Sinh viên      : 2.400.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư  viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia:

  Các bạn đã đỗ trong kỳ thi tuyển đầu vào do VJCC tổ chức.

  Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ học tháng 3 và 5/2019 (đối với lớp Taisaku)

  Các bạn đã có bằng JLPT N4 đạt trên 100 điểm (đối với lớp N3 Junbi)

 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!