THÔNG BÁO: KỲ THI ĐẦU VÀO KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1, N2, N3 THÁNG 03/2020

 • Thời gian:

  N1: 07/03/2020                 09:00 - 12:00

  N2 (Cấp tốc và Chuẩn bị): 07/03/2020                 14:00 - 17:00

  N3 (Cấp tốc và Chuẩn bị): 07/03/2020                 09:00 - 12:00

  Thời hạn đăng ký thành công: từ 20/01 – 6/3/2020

  Ban khóa học tiếng Nhật sẽ gửi thông báo chi tiết thông tin về kỳ thi đầu vào tới các anh/ chị và các bạn học viên trước 17h ngày 02/03/2020 ( thứ 2)

 • Học phí:

  Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ ( Đóng trực tiếp tại buổi thi )

 • Đối tượng tham gia:

  Cá nhân có nhu cầu

 • Nội dung:

  Từ vựng + Ngữ pháp

  Đọc hiểu

  Nghe hiểu