Thông Báo: Kỳ Thi Đầu Vào Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1, N2, N3 Tháng 8/2020

 • Thời gian:

  N1: 16/08/2020                 08:30 - 11:30

  N2: 16/08/2020                 08:30 - 11:30

  N3: 16/08/2020                 08:30 - 11:30

  Thời hạn đăng ký thành công: từ 15/07 – 16/8/2020

  Ban khóa học tiếng Nhật sẽ gửi thông báo chi tiết thông tin về kỳ thi đầu vào tới các anh/ chị và các bạn học viên trước 17h ngày 10/08/2020 ( thứ 2)

 • Học phí:

  Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ ( Đóng trực tiếp tại buổi thi )

 • Đối tượng tham gia:

  Cá nhân có nhu cầu

 • Nội dung:

  Từ vựng + Ngữ pháp

  Đọc hiểu

  Nghe hiểu