THÔNG BÁO: KỲ THI ĐẦU VÀO KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N1, N2, N3 THÁNG 8/2019

 • Thời gian:

  N1: 03/08/2019                 8:30 - 11:30

  N2: 03/08/2019                 8:30 - 11:30

  N3: 03/08/2019                 14:00 - 16:30

 • Học phí:

  Lệ phí dự thi: 100.000 VNĐ ( Đóng trực tiếp tại buổi thi )

 • Đối tượng tham gia:

  Cá nhân có nhu cầu

 • Nội dung:

  Từ vựng + Ngữ pháp

  Đọc hiểu

  Nghe hiểu