KHÓA HỌC: KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THỰC TẾ

 • Thời gian:

  9:00 - 16:30 ngày 07~09/8/2019

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/người

  Bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ.

 • Giảng viên:
  Chuyên gia cao cấp JICA: Ông Sugihara Junichi
 • Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý doanh nghiệp
 • Nội dung:
  1. Nguyên tắc, quá trình và kỹ năng coaching hiệu quả
  2. Cách thức tạo động lực cho nhân viên.

  3. Các công cụ xây dựng lộ trình đào tạo nhân viên:

  TWI, TWI-JI, OJT/OFF-JT

  4. 3 nguyên tắc cơ bản và 7 kỹ năng giao tiếp khi thực hiện Coaching

  5. Mô hình Grow

  Tham khảo thêm tại Poster