KHÓA HỌC: QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI THÔNG QUA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ GIAO TIẾP

 

 • Thời gian:

  20/3/2018 - 22/3/2018 ( 6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.700.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 13/3/2018 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

 • Giảng viên:

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia:

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - Nhân sự, các cá nhân quan tâm

 • Nội dung:

  * Lãnh đạo và sàng lọc vấn đề.

  * Lãnh đạo và xây dựng đội nhóm

  * Lãnh đạo và giao tiếp

  ( Tham khảo thêm tại poster)

QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI
Thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp
20-22/3/2018 (6 buổi); Sáng 9h ~ 12h; Chiều 13:30 ~16:30
GIẢNG VIÊN: Chuyên gia cao cấp JICA
Giáo sư thỉnh giảng Đại học Utsunomiya, Đại học quốc gia Nhật Bản
Giảng viên trường hoàng gia Gakushuin
Làm việc tại IBM Nhật Bản và các công ty thành viên trong khoảng 34 năm, hiện tại làm việc tại bộ phận quản lý nhân sự và tổng hợp của công ty liên doanh về internet. Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp(có chứng chỉ quốc gia)
ĐỐI TƯỢNG: Các nhà quản lý DN, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức- nhân sự, Các cá nhân quan tâm
NGÔN NGỮ: Tiếng Nhật, có phiên dịch tiếng Việt
HỌC PHÍ: 3.700.000 VNĐ/người (đã bao gồm chi phí giảng viên, tài liệu, tea-break, chứng chỉ)
Đặc biệt: Giảm 5% học phí cho học viên đóng tiền học trước ngày
13/3/2018 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên
ĐỊA ĐIỂM: Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội (ĐH Ngoại Thương)
Lãnh đạo và sàng lọc vấn đề
• Vấn đề nhìn từ góc độ quản lý nhân sự
• Phương pháp ứng dụng các chế độ trong quản lý nhân sự
• Kỹ năng lãnh đạo là gì?
• Chân dung một nhà lãnh đạo cần phải có
Lãnh đạo và xây dựng đội nhóm
• Quy trình teambuilding
• Vai trò người lãnh đạo
• Kế hoạch hành động
Lãnh đạo và giao tiếp
• Kỹ năng thúc đẩy là gì?
• Kỹ năng huấn luyện nhân viên là gì?
• Kế hoạch hành động
Quý vị có thể đăng ký khóa học bằng một trong các cách sau:
Gọi điện thoại tới số 0243-775-1278 (Máy lẻ:117) hoặc Điền vào đơn đăng ký tham gia và gửi tới địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./
Quý vị vui lòng chuyển học phí tới tài khoản sau:
Tên TK: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản
Số TK: 111000003676, tại Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

Back To Top