PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT

 • Thời gian:

  11-14/10/2017 (8 buổi)

  Sáng 9h-12h; Chiều 13h30 - 16h30

   

 • Học phí:

  3.700.000 VNĐ/người ( Đã bao gồm phí giảng viên, tài liệu, tea-break, chứng chỉ)

  Đặc biệt: Giảm 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 4/10 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên

 • Giảng viên:

  Mr. KAZUMI MASUDA

  * Hơn 45 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Panasonic, với các cương vị quản lý tại nhà máy của Panasonic tại Thái Lan, Indonesia

  * Nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về quản lý sản xuất tại các TT Nhật Bản của các nước đang phát triển

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; nhân viên khu vực sản xuất ( bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối...)

 • Nội dung:

  * Nâng cao năng lực thực hiện công việc

  * Tăng cường năng lực quản lý QCD

  * Nâng cao kỹ năng lãnh đạo

Back To Top