KHÓA HỌC: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHO NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP TẠI HIỆN TRƯỜNG THÁNG 10/2019

 • Thời gian:

  15/10/2019 - 18/10/2019 (8 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.700.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm giá 5% cho nhóm 5 học viên

  Giảm giá 8% cho nhóm 10 học viên

 • Giảng viên:

  Ông: KAZUMI MASUDA - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung:

  * Nâng cao năng lực thực hiện công việc..

  * Tăng cường năng lực quản lý sản xuất.

  * Nâng cao kỹ năng lãnh đạo.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )