QUẢN LÝ TỒN KHO NHẰM KHÔI PHỤC NHÀ MÁY

 • Thời gian:

  07-09/11/2017 ( 6 buổi)

  Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

 • Học phí:

  3.450.000VNĐ/người

  Đặc biệt giảm 5% nếu nộp học phí trước 31/10/2017 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên

 • Giảng viên:

  Mr. IWASE Akio

  Chuyên gia Jica, nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita Bectric (Panasonic) ở nhiều cương vị như kỹ sư cao câp, Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhà máy...

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; nhân viên khu vực sản xuất ( bộ phận quản lý sản xuất, thu mua, phân phối...)

 • Nội dung:

  * Quản lý tồn kho và mối liên quan tới kinh doanh

  * Động bộ giữa cung - cầu

  * Tồn kho và tài chính

  * Kiến thức cần thiết về quản lý tồn kho

  * Quản lý tồn kho và hoạt động 5S

  * Thực tiễn của cắt giảm tồn kho

Back To Top