KHÓA HỌC: THỰC HÀNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 • Thời gian:

  21/11-23/11/2017

  Sáng: 9h - 12h; Chiều 13h30 - 16h30

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/người

  (Bao gồm phí tài liệu, ăn nhẹ và chứng chỉ)

  Đặc biệt giảm giá 5% nếu nộp học phí trước ngày 14/11 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên.

 • Giảng viên:

  Mr.SHINSHI Dai - Chuyên gia quản lý sản xuất JICA

   

 • Đối tượng tham gia:

  Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

 • Nội dung:

  Ngày 1: Doanh nghiệp là gì? Quản lý chất lượng là gì? Bản chất của quản lý chất lượng ( Quản lý = Duy trì + cải tiến)

  Ngày 2: Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.

  Ngày 3: Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả. Ứng dụng các phương pháp cải tiến chất lượng. Tổng kết

Back To Top