ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QC ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ( 11-2017 )

 • Thời gian:

  21/11/2017 - 23/11/2017

  Sáng 9:00 - 12:00, Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/người ( Bao gồm phí tài liệu, ăn nhẹ và chứng chỉ)

  *** Đặc biệt giảm 5% nếu nộp học phí trước ngày 14/11 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên.

 • Giảng viên:

  Mr. Dai SHINSHI

  * Hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Matsushita Electric ( Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc giám sát sản xuất tại nhà máy sản xuất TV Malaysia; Phụ trách việc xây dựng nhà máy sản xuất TV màu tại Mỹ; Trưởng phòng chỉ đạo nhóm kiểm soát tại bộ phận kiểm tra chất lượng trụ sở chính.

  * Thành viên hội đồng quản trị - trưởng phòng sản xuất và trưởng phòng chất lượng trụ sở chính.

 • Đối tượng tham gia:

  Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

 • Nội dung:

  * Doanh nghiệp là gì?

  * Bản chất của quản lý chất lượng ( quản lý = duy trì + cải tiến )

  * Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả

  * Ứng dụng các phương pháp cải tiến chất lượng

Back To Top