KHÓA HỌC: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QC ĐỂ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 • Thời gian:

  15/5/2018 - 17/5/2018

  Sáng: 9:00 - 12:00; Chiều: 13:30 - 16:30

 • Học phí:

   3.450.000 VNĐ/người

  (Gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)

  Đặc biệt giảm 5% nếu nộp học phí trước 10/5 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên.

 • Giảng viên:

  Mr. Dai SHINSHI

  * Hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Matsushita Electric (Panasonic) ở nhiều cương vị: Giám đốc sản xuất tại nhà máy sản xuất TV Malaysia; phụ trách việc xây dựng nhà máy sản xuất TV màu tại Mỹ; Trưởng phòng chỉ đạo nhóm kiểm soát tại bộ phận kiểm tra chất lượng trụ sở chính.

  * Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng sản xuất và Trưởng phòng chất lượng trụ sở chính.

 • Đối tượng tham gia:

  Người đứng đầu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà quản lý cấp trung cũng như các nhà quản lý, giám sát hiện trường.

 • Nội dung:

  * Doanh nghiệp là gì? Quản lý chất lượng là gì?

  * Bản chất của quản lý chất lượng.

  * Các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.

  * Ứng dụng các phương pháp cải tiến chất lượng.

Back To Top