KHÓA HỌC: XÂY DỰNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM

 • Thời gian:

  9:00 - 16:30 ngày 11~13/6/2019

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/người

  Bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ.

  Giảm 5% học phí cho doanh nghiệp cử 5 người trở lên tham gia
 • Giảng viên: Chuyên gia cao cấp JICA: Yoichi TORIYA
 • Đối tượng tham gia: Giám đốc, quản lý cấp trung, nhân viên và các cá nhân có quan tâm
 • Nội dung: * Làm chủ công thức tạo nên đội nhóm làm việc hiệu quả

  * Đánh giá, tối ưu, ứng dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam

  Tham khảo thêm tại Poster