XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 • Thời gian:

  31/10 - 2/11/2017 ( 6 buổi)

  Sáng 9h-12h; Chiều 13h30-16h30

 • Học phí:

  3.450.000VNĐ/người

  Đặc biệt giảm 5% học phí nếu nộp học phí trước 24/10/2017 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học việc trở lên

 • Giảng viên:

  Mr. Tsuyoshi SHIMIZU

  Chuyên gia Jica, hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn Matsushita (Panasonic) ở nhiều cương vị như Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhà máy, Giám đốc điều hanh, Nguyên Hiệu trưởng học việc Matsushita

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng/phó phòng, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng ca, nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường sản xuất

 • Nội dung:

  * Quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất

  * Các phương thức quản lý sản xuất và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất

  * Lên lịch và tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất

  * Tư duy về phương thức SX có thể áp dụng tại doanh nghiệp mình

Back To Top