KHÓA HỌC: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 • Thời gian:

  13/3/2019 - 15/3/2019 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 26/2/2019 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

 • Giảng viên:

  Ông: Tsuyoshi SHIMIZU - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung:

  * Quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất.

  * Các phương thức quản lý sản xuất và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Lên lịch và tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Tư duy về Phương thức sản xuất có thể áp dụng tại doanh nghiệp mình.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )