Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

:
Address Office: Tòa nhà VJCC Hà nội, Trường ĐH Ngoại thương - Số 91. Chùa láng. Đống đa. Hà nội
Tel: +844.3775 1278/79
Fax: +844.3775 2226
Mail: info@vjcc.org.vn

Hỏi đáp các thông tin

Tel: +844.3775 1278
Máy lẻ: 0

Các phòng ban

Ban hành chính
+ Kế toán: máy lẻ 118
+ Thuê phòng:máy lẻ 119
+ Thư viện:máy lẻ 109
Ban khóa học tiếng Nhật
+ Khóa học TN: máy lẻ 114
+ Giao lưu- Du học: máy lẻ 111
+ Góc du học: máy lẻ 108
Ban đào tạo Nguồn nhân lực cho ngành  công nghiệp
+ Khóa học: máy lẻ 117
Ban đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao
+ Khóa học: máy lẻ 116

 

 

Đăng ký nhận tin

Để nhận các thông tin hữu ích từ VJCC. Hãy cho VJCC biết mail của bạn.

Kết nối VJCC

- Thời gian làm việc   từ Thứ 2 - Thứ 6
- Riêng Thư viện làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

Bạn đang ở: Trang chủ Liên hệ