SÁCH MỚI THÁNG 09/2014

Tháng 9/2014, Thư viện VJCC giới thiệu tới độc giả các ấn phẩm sách tiếng Nhật mới như sau: 

 

(Kính đề nghị liên hệ với nhân viên thư viện để được hỗ trợ tìm đọc các cuốn sách này)