[KẾT NỐI KINH DOANH] Câu hỏi thường gặp về sản xuất, yêu cầu, kiểm tra, và tiêu chuẩn đối với các loại khẩu trang trong EU

Nhu cầu khẩu trang trong EU : Eurotex ( Liên đoàn dệt may Châu Âu ) cho biết WHO ước tính mỗi tháng sẽ có nhu cầu 89 triệu khẩu trang y tế. Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, như vùng Bologna ở Ý, nhu cầu hàng tháng về khẩu trang được chứng nhận - chỉ dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe - vượt quá 10 triệu.

Nhu cầu khẩu trang trong EU : Eurotex ( Liên đoàn dệt may Châu Âu ) cho biếtWHO ước tính mỗi tháng sẽ có nhu cầu 89 triệu khẩu trang y tế. Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, như vùng Bologna ở Ý, nhu cầu hàng tháng về khẩu trang được chứng nhận - chỉ dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe - vượt quá 10 triệu. Trong khi các quốc gia đưa ra các gói thầu riêng, EU đưa ra 2 hành động để hỗ trợ mua sắm và hỗ trợ dự trữ của các nước thành viên.

EC đang hợp tác với ngành công nghiệp và các quốc gia thành viên để tối đa hóa sự sẵn có của khẩu trang, găng tay, quần áo và các vật tư y tế khác. Những nỗ lực bao gồm tăng sản xuất bởi các nhà sản xuất hiện có, tạo thuận lợi cho nhập khẩu và kích hoạt các cách khác để sản xuất thiết bị.

Theo yêu cầu khẩn cấp của Ủy ban, Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) và Ủy ban Tiêu chuẩn Điện tử Châu Âu (CENELEC), phối hợp với tất cả các thành viên của họ, đã đồng ý cung cấp ngay một số tiêu chuẩn Châu Âu cho một số thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân. Hành động này sẽ giúp cả EU và các công ty nước thứ ba sẵn sàng sản xuất các mặt hàng này để nhanh chóng bắt đầu sản xuất và đưa sản phẩm vào thị trường EU dễ dàng hơn trong khi vẫn đảm bảo mức độ an toàn cao. 11 tiêu chuẩn được phát triển bởi CEN và có khả năng 3 tiêu chuẩn bổ sung được phát triển cùng với ISO được tạo sẵn bao gồm khẩu trang lọc thông thường, găng tay y tế và quần áo bảo hộ.

Ngày 13/3/2020, EU đã ra khuyến cáo (EU) số 2020/403 về các thủ tục giám sát thị trường và đánh giá sự thích hợp trong bối cảnh đe dọa COVID 19, trong đó nêu rõ:

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp về sản xuất, yêu cầu, kiểm tra, và tiêu chuẩn đối với các loại khẩu trang trong EU để doanh nghiệp Việt Nam tham khảo. Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Nguồn: http://vietnamexport.com/uploads/attach/3170918052020/cauhoi_khautrangeu-4Ecl8.pdf