Góc báo chí

KEIEIJUKU - Khóa học mang tính thực tiễn cao, học viên là những người có “ý thức cải cách” cao, “nhận thức rõ” về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình.

VNmedia- Khoá học kinh doanh cao cấp KEIEIJUKU được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho ngành Công nghiệp Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam đã đưa ra là phát triển đất nước thành một nước Công nghiệp vào năm 2020.

NDĐT- Ngày 24-3, Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản trường ĐH Ngoại thương (VJCC) cùng với Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) tổ chức giao lưu giữa các doanh nghiệp nước này và sinh viên - lưu học sinh Việt Nam về cơ hội việc làm.

Back To Top