Đài THHN - HTV đưa tin về Lễ Khai giảng Chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiếng Nhật Bản - K57