Báo công thương - Nhật Bản thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực công nghiệp

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam thông qua các tổ chức huấn luyện và đào tạo.

Ông Masuda Chikahiro- Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam- trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên Khóa 5

CôngThương - Thông tin trên được ông Masuda Chikahiro - Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam- cho biết trong Lễ bế giảng Khóa 5, Khóa học Keieijuku (Kinh doanh cao cấp), tổ chức ngày 20/6, tại Hà Nội.

“Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để có thể tiến hành xem xét hỗ trợ tư vấn tại hiện trường”- ông Masuda Chikahiro nói.

Bà Phùng Kim Anh - Giám đốc Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản (VJCC) Hà Nội- cho biết, hơn 10 năm qua, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đã tiến hành hỗ trợ kỹ thuật để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp Việt Nam thông qua VJCC.

Qua 5 khóa học, từ năm 2009 đến nay, đã có 115 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam tốt nghiệp Khóa học Keieijuku. Khóa học đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng của VJCC, đóng vai trò to lớn trong việc hợp tác kỹ thuật của JICA tại Việt Nam.

Link: http://baocongthuong.com.vn/hoi-nhap/56638/nhat-ban-thuc-day-ho-tro-viet-nam-dao-tao-nhan-luc-cong-nghiep.htm

 Hải Vân