Sinh viên Chương trình Cử nhân KDQT theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) thăm quan thực tế Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn