KẾT NỐI KINH DOANH: Đại sứ quán Ấn độ tại Việt Nam gửi thông tin kết nối giao thương doanh nghiệp của Ấn độ trong các lĩnh vực kinh doanh bao gồm: XK Sản phẩm nhựa, các sản phẩm may mặc, hóa chất…