TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN (SME SUPPORT, JAPAN) THĂM VIỆN VJCC VÀ BÀN VỀ CƠ HỘI HỢP TÁC

Chiều ngày 05/02/2018, ông Watanabe Toshihiko, Giám đốc điều hành Tổ chức hỗ trợ DN Nhỏ và vừa (SME Support) của Nhật Bản đã sang thăm và làm việc với Viện VJCC. Tiếp ông Watanabe có TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện trưởng Viện VJCC, ông Sasaki Juichiro, cố vấn trưởng Dự án VJCC và bà Otoguro điều phối viên VJCC tại Hà Nội.

Back To Top