Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 (NHẬP MÔN) tại TP. HCM Tháng 7/2022
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 (NHẬP MÔN) tại TP. HCM Tháng 7/2022
Thời gian: 23/7 - 21/8/2022 (4 tuần/8 buổi/24 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.300.000 VND
Cải tiến lỗi do con người gây ra (Human Error)
Cải tiến lỗi do con người gây ra (Human Error)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Yasuhiro Hirata
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học cung cấp cho học viên phương pháp cải tiến sai lỗi do con người gây ra, nhằm giảm thiểu tối đa chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI T6/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI T6/2022
Thời gian: 07/07/2022 - 20/08/2022
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam
Học phí: 3,300,000
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 tháng 12/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI T6/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI T6/2022
Thời gian: 07/07/2022 - 20/08/2022
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam
Học phí: 3,500,000
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 tháng 12/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI T6/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI T6/2022
Thời gian: 28/06/2022 - 20/08/2022
Học phí: 3,700,000
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 tháng 12/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1N2N3 JUNBI T06/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1N2N3 JUNBI T06/2022
Thời gian: 282/06/2022 - 20/08/2022
Là khóa học tiền đề cho khóa luyện thi Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT các cấp độ N1, N2, N3 tháng 12/2022

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC