QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN

Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đâu phải chỉ luôn có được từ sản xuất, thương mại những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thông thường. Một quyết định quản trị tài chính cũng có thể mang lại cho công ty hay các nhà đầu tư, dù bất kỳ lĩnh vực nào những hiệu quả nhiều khi còn to lớn hơn.

Hơn nữa, hoạt động kinh doanh (operating activity) và hoạt động tài chính (financial activity) luôn gắn chặt nhau trong một thể thống nhất. Một quyết định về kinh doanh, chẳng hạn mở rộng thị trường, nghiên cứu và phát triển một sản phẩm mới, kế hoạch đầu tư, thiết kế sản xuất, marketing, bán hàng và hậu mãi,… chắc chắn tác động đến tài chính công ty. Đến lượt nó, một quyết định tài chính sẽ thay đổi cả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Quản lý, nói đến cùng là ra quyết định về tương lai. Những thứ đã qua, thuộc về quá khứ là “không thể quản lý” được nữa, nói cách khác nó là kết quả của các quyết định ở trước đó. Quản lý là ra quyết định trong hiện tại để thay đổi, cải thiện tương lai sao cho phù hợp, thông minh và tốt đẹp hơn.

Những quyết định quan trọng như vậy, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính không thể chỉ là cảm tính mà phải dựa trên nền tảng kiến thức có được từ sự nghiên cứu, khổ công rèn luyện và trải nghiệm. Và có lẽ, đó cũng là một trong những đòi hỏi cụ thể của một nền kinh tế tri thức vậy.

Download

Những giá trị nhận được từ khóa học

BIẾT CÁCH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
BIẾT CÁCH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG
TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH BỘ MÁY QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ
TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH BỘ MÁY QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÙ HỢP VÀ HIỆU QUẢ
NẮM BẮT CÁCH CHỈ ĐẠO CÁC BỘ PHẬN XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
NẮM BẮT CÁCH CHỈ ĐẠO CÁC BỘ PHẬN XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Đối tượng khóa học hướng tới

  • BLĐ Doanh nghiệp, CEO
  • Giám đốc Tài chính CFO, trưởng/phó phòng tài chính, kế toán...
  • Các nhà quản lý trong đội ngũ cán bộ nguồn cho vị trí CFO

Điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt trong khóa học của VJCC

Từ năm 2000 đến nay, Viện VJCC đã thực hiện đào tạo hơn 1200 khóa học, hội thảo, giao lưu kết nối kinh doanh giữa Việt Nam - Nhật Bản, với sự tham dự của gần 3000 doanh nghiệp và 34890 học viên trên toàn quốc. Trên chặng đường hơn 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Viện VJCC tự tin rằng, mình luôn HIỂU điều doanh nghiệp muốn, CUNG CẤP công cụ doanh nghiệp cần.

Sau khóa học này, học viên có thể:

  • Tổ chức và vận hành bộ máy quản trị tài chính kế toán phù hợp và hiệu quả
  • Nắm bắt cách chỉ đạo các bộ phận xây dựng bộ công cụ quản trị tài chính chuyên nghiệp
  • Hiểu được ý nghĩa các chỉ tiêu tài chính quan trọng đo lường hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp
  • Xây dựng các tiêu chuẩn đo lường và kiểm soát ngân sách hoạt động
  • Phân tích, đánh giá, xây kế hoạch hành động giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính doanh nghiệp

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học thông tin tại đây

Đội ngũ giảng viên chuyên gia

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN

Chuyên gia Đoàn Hữu Cảnh

Giảng viên số 1 về tài chính có trên 18 năm kinh nghiệm đào tạo cho các tổ chức DN

  • Giảng viên số 1 về tài chính có trên 18 năm kinh nghiệm đào tạo cho các tổ chức DN

  • Chuyên gia tư vấn và phân tích tài chính cho nhiều DN.

Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên nội dung tại đây

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học nội dung thông tin ghi tại đây
Ưu đãi khóa học
HỌC PHÍ: 6.000.000 VNĐ / Học viên

Các khóa học khác

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 CẤP TỐC tại TP. HCM 4/2024
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 7/2024
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (LỚP ĐÊM) tại TP. HCM 4/2024
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4 THÁNG 2/2024
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4 THÁNG 2/2024
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 26 đến bài 50 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu II và kỹ năng làm bài thi JLPT N4
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 4/2024
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2024
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (Lớp cuối tuần) tại TP. HCM 4/2024

Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
Trang bị kiến thức Kế toán Công nghiệp trình độ 2 kyuu

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC