PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh

Chuyên ngành :
Quốc gia :
Trường đại học :
PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh
Thông tin sơ lược
Trưởng ban Phát triển & đào tạo chương trình, Phòng QLĐT, ĐH Ngoại thương
Thông tin chi tiết

Chức vụ
- Trưởng ban Phát triển và đào tạo chương trình, Phòng QLĐT, Đại học Ngoại thương

Học vấn
- Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học, ĐH Kobe, Nhật Bản
- Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển kinh tế và các chính sách, ĐH Kobe, Nhật Bản
- Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân

Công trình Khoa học
- Chủ biên giáo trình Kinh tế học vĩ mô cơ bản – Câu hỏi và Bài tập chọn lọc - NXB Lao động và Xã hội
- Chủ biên sách Khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam: Nhận định từ phân tích thực chứng - NXB Chính trị quốc gia
- Đồng chủ biên sách The Pass-through of Exchange Rate and Antidumping Duties into Tradable Goods’ Price - NXB Đại học quốc gia Hà Nội
- Tác giả nhiều bài báo tạp chí khoa học trong nước và quốc tế như Journal of Legal, Ethical and
Regulatory Issues, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Journal of Economic Development,
Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Tạp chí Kinh tế đối ngoại,...

Giảng dạy
- Giảng viên Kinh tế học, phương pháp nghiên cứu Nghiến cứu định lượng các vấn đề : Tài chính và tiền tệ quốc tế, Liên kết doanh nghiệp, đặc biệt là liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC