TS. Phạm Thị Cẩm Anh

Chuyên ngành : Kinh tế, Chính sách công, Giao dịch thương mại quốc tế
Quốc gia : Việt Nam
Trường đại học : ĐH Ngoại thương
TS. Phạm Thị Cẩm Anh
Thông tin sơ lược
Giảng dạy môn Giao dịch thương mại quốc tế
Thông tin chi tiết

Học vấn
- ThS Chính sách công tại ĐH Indiana, Hoa Kỳ (2013)
- TS Kinh tế và chính sách công tại ĐH Texas at Dallas, Hoa Kỳ (2017)


Công trình NCKH
- Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Sử dụng phương pháp lựa chọn thử nghiệm rời rạc để nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng đối với sản phẩm may mặc thân thiện với môi trường” (2019)
- “Generation Z willingness to pay for sustainable apparel: the influence of labelling for origin and eco-friendly material” (2020) tại Journal of International Economics and Management
- “An assessment of Vietnam’s logistics performance” (2019) tại International Conference on Logistics & Transport 2019, Thailand
- “A meta-regression analysis of the effectiveness of mosquito nets for Malaria control: The value of long-lasting insecticide nets” (2018) tại International journal of environmental research and public health, No 15(3)
- “An assessment of Vietnam’s logistics performance” (2019) tại International Conference on Logistics & Transport 2019, Thailand

Giảng dạy
- Giảng viên Viện KT&KDQT - Trường ĐH Ngoại thương
Giảng dạy môn Giao dịch thương mại quốc tế

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC