Sự hình thành và phát triển

Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản

Vietnam Japan Institute for Human Resources Development

Nâng cánh ước mơ, nâng tầm doanh nghiệp

 

       Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC) được thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHNT do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương ký ngày 10/3/2017 trên cơ sở nâng cấp hai Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ( Trung tâm VJCC Hà Nội và VJCC TP Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở Hiệp định ký kết chính thức giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2002).

       Viện VJCC có chức năng tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản và là đơn vị thực hiện Dự án VJCC “Phát triển nguồn nhân lực kinh doanh tại VJCC” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

       Trải qua 15 năm vận hành và phát triển, Viện VJCC đã và đang được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như các tổ chức đánh giá giáo dục ghi nhận là một trong những tổ chức giáo dục uy tín, chất lượng của Việt Nam hiện nay. Các hoạt động tại Viện VJCC, với chức năng, nhiệm vụ mới, sẽ mở ra nhiều cơ hội góp phần phát triển nguồn nhân lực chủ chốt cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ và ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản cũng như tăng cường mối quan hệ giao lưu về văn hóa, giáo dục, kết nối kinh doanh giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Thông điệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương và Trưởng Đại diện Văn phòng Jica Việt Nam

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo tinh thần Nhật Bản; cầu nối tri trức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối kinh doanh và văn hóa - giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Tầm nhìn: Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và các nước trong khu vực.

Giá trị cốt lõi: Uy tín - Chất lượng - Thực tiễn - Bền vững.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 • 1998: Hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản ký Hiệp định về hợp tác Kỹ thuật giữa hai quốc gia.
 • 2000: Thủ tưởng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Dự án xây dựng hai Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) do Trường Đại học Ngoại thương thực thi bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản.
 • 2001: Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, triển khai 3 mảng hoạt động chính là vận hành các khóa học kinh doanh, các khóa học tiếng Nhật và giao lưu văn hóa với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản.
 • 2002: Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Tp Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, triển khai 3 mảng hoạt động chính là vận hành các khóa học kinh doanh, các khóa học tiếng Nhật và giao lưu văn hóa với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản.
 • 2007: Hai trung tâm VJCC triển khai xây dựng mô hình doanh nghiệp điển hình Việt Nam áp dụng quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản (Monozukuri)
 • 2008: Hai trung tâm VJCC mở rộng hoạt động hỗ trợ du học Nhật Bản và ngày hội việc làm, kết nối sinh viên Việt Nam với các trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản
 • 2009: Khai giảng Chương trình Kinh doanh cao cấp – KEIEIJUKU khóa 1, đào tạo doanh nhân, nhà quản lý cấp cao của các doanh nghiệp Việt Nam
 • 2010: Thành lập Câu lạc bộ KEIEIJUKU, kết nối các doanh nghiệp học viên chương trình Kinh doanh cao cấp
 • 2011: Hai trung tâm VJCC mở rộng hoạt động giao lưu, kết nối kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, nghiệp đoàn kinh tế Nhật Bản.
 • 2014: Mở rộng quy mô Chương trình Keieijuku, 1 lớp tại VJCC Hà Nội và 1 lớp tại VJCC TpHCM
 • 2014: VJCC Hà Nội bắt đầu triển khai chuỗi Seminar Tiếp lửa kinh doanh (Busines Follow-up Seminar), kết nối và hỗ trợ việc triển khai kiến thức của chương trình KEIEIJUKU trong cộng đồng doanh nghiệp học viên.
 • 2015: VJCC Hà Nội mở rộng quy Chương trình Keieijuku và các khóa đào tạo quản lý, kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng
 • 2017: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (Viện VJCC) được thành lập trên cơ sở nâng cấp hai Trung tâm VJCC Hà Nội và TpHCM, có nhiệm vụ duy trì, phát triển các hoạt động thuộc Dự án VJCC và triển khai đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.

  Sơ đồ tổ chức bộ máy của Viện

   

   

  Các nhiệm vụ chính của Viện

  ♦ Tổ chức quản lý chương trình đào tạo đại học chính quy Cử nhân Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.
  ♦ Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc dự án VJCC, bao gồm chương trình đào tạo Kinh doanh Cao cấp – Keieijuku; chương trình bồi dưỡng doanh nghiệp trung và ngắn hạn; chương trình đào tạo nâng cao năng lực tiếng Nhật; và các hoạt động xúc tiến giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản và các hoạt động khác trực thuộc dự án VJCC. Đầu mối tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ phía Nhật Bản cho trường Đại học Ngoại thương.
  ♦ Tổ chức triển khai chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các trường, viện của Nhật Bản và đối tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
  ♦ Tổ chức và triển khai hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn quản lý, kinh doanh cho các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.
  ♦ Xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản.
  ♦ Đầu mối kết nối với Câu lạc Bộ Keieijuku để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia Dự án đào tạo tại VJCC.