Hide Main content block

Khóa học kinh doanh của VJCC do các Chuyên gia - Giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tế của Nhật Bản và Việt Nam đảm nhiệm.

Bộ phận khóa học tiếng Nhật của VJCC tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Nhật ở Việt Nam.

VJCC - Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt nam - Nhật bản là đơn vị tư vấn du học nhật bản uy tín nhất - Một trong các đơn vị đi tiên phong về việc tư vấn du học.

Tổ chức quản lý chương trình đào tạo đại học chính quy Cử nhân Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.

Tin tức nổi bật

Danh hiệu

TỔ CHỨC GIÁO DỤC UY TÍN NĂM 2015

TỔ CHỨC GIÁO DỤC UY TÍN NĂM 2015