Các Khóa Học Tại VJCC

NỘI DUNG
 KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO CẤP - KEIEIJUKU
 BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT: BUILD TODAY FOR TOMORROW  12/04/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC I  05/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC II  06/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - MONOZOKURI  07/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 MARKETING CHIẾN LƯỢC  08/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN TRỊ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  09/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  10/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KẾ HOẠCH KINH DOANH  11/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN  12/2021  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  01/2022  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
        
 KHÓA HỌC QUẢN LÝ SẢN XUẤT 
 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ TẠI HIỆN TRƯỜNG  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT VÀ HƯỚNG TỚI LÃNG PHÍ BẰNG KHÔNG  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN LÝ TỒN KHO NHẰM KHÔI PHỤC NHÀ MÁY  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH QUY TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 PHƯƠNG PHÁP GIẢM GIÁ THÀNH THEO HỆ THỐNG SẢN XUẤT TOYOTA  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI: BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO DOANH NGHIỆP  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 CẢI TIẾN LỖI DO CON NGƯỜI GÂY RA  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 5S VÀ KAIZEN  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG SCM  Liên hệ    ĐĂNG KÝ
        
 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÂN SỰ   
 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÃNH ĐẠO  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG. THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ T HÀNH TÍCH NHÂN VIÊN  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 BÍ QUYẾT THẮP LỬA, TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
         
 KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM   
 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM HIỆU QUẢ  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHUYẾN KHÍCH VÀ ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 LÃNH ĐẠO VÀ GIAO TIẾP  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC: HORENSO  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THỰC TẾ  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG  Liên hệ  Liên hệ  ĐĂNG KÝ
 OMOTENASHI- NGHỆ THUẬT HIẾU KHÁCH BẰNG CẢ TRÁI TIM CỦA NGƯỜI NHẬT  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
        
 KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT   
 KHÓA LUYỆN THI JLPT      
 KHÓA N3 JUNBI  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA N2 JUNBI  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA N1 JUNBI  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA N3 TAISAKU  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA N2 TAISAKU  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA N1 TAISAKU  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI
 KHÓA SƠ CẤP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA SƠ CẤP N5  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA SƠ CẤP N4  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ
 KHÓA KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT  Liên hệ  BROCHURE  ĐĂNG KÝ