Đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo tại Viện VJCC

Đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo tại Viện VJCC

 

 

 

 

Ông Phạm Việt Khoa - Tổng Giám đốc

“Các khóa học tại VJCC đã giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn quản lý trên giác độ tư duy toàn cầu; trang bị kiến thức khoa học để xây dựng, điều chỉnh Mục tiêu kinh doanh, Chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt tinh, ý chí quyết tâm, tinh thần của người Nhật, cũng như phương pháp truyền lửa vào trong doanh nghiệp của mình…và đặc biệt là biết mơ cao hơn, nhìn xa hơn”.

 

 

 Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Hà Yến

"Bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ ứng xử của cán bộ, nhân viên VJCC về sự nhiệt tình, chu đáo, và luôn luôn niềm nở với các học viên. Về mặt kinh doanh, ngoài việc học được kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn được các thầy chỉ dẫn cho cách thức tiếp cận thị trường Nhật Bản, nhờ vậy, từ năm 2010 đến nay, công ty chúng tôi thường xuyên xuất hàng đi thị trường Nhật Bản và số lượng khách hàng ngày càng tăng”.

 

Ông Đoàn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT

“Thành công của khóa học ngoài những kiến thức uyên bác, chuyên sâu của các chuyên gia cao cấp Nhật Bản còn là những trải nghiệm, chia sẻ, giao lưu, học hỏi giữa 25 học viên trên khắp ba miền đất nước. Sau khóa Keieijuku, chúng tôi đã ứng dụng triệt để các kiến thức, giúp việc doanh nghiệp liên tục phát triển và tăng trưởng cao

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hồng Lam - Giám đốc

"Khóa học đã giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn quản lý trên giác độ tư duy toàn cầu; trang bị kiến thức khoa học để xây dựng, điều chỉnh Mục tiêu, Triết lý kinh doanh, Chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm, tinh thần của người Nhật, cũng như phương pháp truyền lửa vào trong Doanh nghiệp của mình. Chúng tôi đã có thể nâng cao Tư duy chiến lược, năng lực Phát hiện vấn đề, năng lực Giải quyết vấn đề, năng lực Thực hành, năng lực Lắng nghe, năng lực Thuyết trình, năng lực Lãnh đạo. Và đặc biệt là biết mơ cao hơn, nhìn xa hơn.” 

 

 

 

Ông Vũ Văn Nhân - Giám đốc

“Phải nói rằng Chương trình học được thiết kế rất công phu tạo ra dòng chẩy liên tục của kiến thức một cách bài bản, hệ thống, giúp cho học viên càng học càng thấy các vấn đề hiện ra rõ nét, rất cụ thể và sát với thực tiễn doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”

 

 

Bà Nguyễn Thị Hương Phúc - Nhân viên Công ty Nikken International Asia

“Trước khi tham gia khóa học tiếng Nhật N1 – Cấp tốc tại VJCC, tôi đã 3 lần tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1 nhưng không đỗ. Sau khi tham gia khóa học tại đây, tôi đã đỗ. Và nhờ đó, tôi đã nhận được phụ cấp từ công ty”.