Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  18/01/2021 - 20/01/2021

  * Học tập trung tại VJCC, online với chuyên gia Nhật Bản

 • Học phí
  2.700.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên

  Ông: Yonekawa Koji

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Cán bộ quản lý, phụ trách nhân sự

 • Nội dung
  * Những năng lực lãnh đạo cần có.
  * Lãnh đạo và xây dựng nhóm.
  * Lãnh đạo và sàng lọc vấn đề.
  * Nghệ thuật giao tiếp trong lãnh đạo.
  * Lãnh đạo và truyền đạt thông tin.
 • Thời gian

  14, 15, 16/12/2020

  * Học tập trung tại VJCC, Online với chuyên gia Nhật Bản.

 • Học phí

  2.700.000 VNĐ/người

  - Miễn phí học bù khi chuyên gia sang Việt Nam

  - Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên, 8% cho nhóm trên 10 học viên

 • Giảng viên

  Chuyên gia giảng dạy hàng đầu Nhật Bản: ông HITARA Yasuhiro.

  * 45 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, hệ thống IT.

  * Giữ nhiều cương vị chủ chốt trong nhà máy sản xuất ở nước ngoài của Panasonic.

 • Đối tượng tham gia

  Cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất

 • Nội dung

  1. Lỗi con người gây ra là gì? Các bước để cải tiến lỗi.

  2. Chi tiết các bước của quá trình cải tiến lỗi.

  3. Các bước tiến hành biện pháp chống lỗi, thực hiện biện pháp chống lỗi, điển hình về biện pháp chống lỗi.

 • Thời gian

  7,8,9/12/2020

 • Học phí

  2.700.000 VNĐ/người

  - Miễn phí học bù khi chuyên gia sang Việt Nam

  - Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên, 8% cho nhóm trên 10 học viên

 • Giảng viên
  Chuyên gia cao cấp JICA: Ông Sugihara Junichi
 • Đối tượng tham gia Cán bộ quản lý doanh nghiệp
 • Nội dung
  1. Nguyên tắc, quá trình và kỹ năng coaching hiệu quả
  2. Cách thức tạo động lực cho nhân viên.

  3. Các công cụ xây dựng lộ trình đào tạo nhân viên:

  TWI, TWI-JI, OJT/OFF-JT

  4. 3 nguyên tắc cơ bản và 7 kỹ năng giao tiếp khi thực hiện Coaching

  5. Mô hình Grow

  Tham khảo thêm tại Poster
 • Thời gian

  11~13/11/2020

 • Học phí

  3.800.000 VNĐ/người

  Bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ.

  Giảm 5% học phí cho doanh nghiệp cử 5 người trở lên tham gia
  Giảm 8% học phí cho doanh nghiệp cử 10 người trở lên tham gia
  Hỗ trợ doanh nghiệp: giảm 30% còn 2.700.000 VNĐ
 • Giảng viên Chuyên gia cao cấp JICA: Yoichi TORIYA
 • Đối tượng tham gia Giám đốc, quản lý cấp trung, nhân viên và các cá nhân có quan tâm
 • Nội dung * Làm chủ công thức tạo nên đội nhóm làm việc hiệu quả

  * Đánh giá, tối ưu, ứng dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam

  Tham khảo thêm tại Poster