Khóa học Kinh doanh

 • Thời gian

  25/4/2019 - 26/4/2019

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  2.500.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm 5% học phí cho doanh nghiệp cử từ 5 học viên

 • Giảng viên

  PGS.TS Nguyễn Hiền Phương

  Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp về Luật lao động.

 • Nội dung

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian Đợt 1: 17/4/2019 - 19/4/2019

  Đợt 2: 13/5/2019 - 17/5/2019

  Đợt 3: 16/7/2019 - 18/7/2019

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  11.750.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt:

  Giảm 10% học phí nếu đăng ký 2 học viên

  giảm 30% nếu đăng ký 3 học viên.

 • Giảng viên Mr. SHIMIZU TSUYOSHI

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia * Cán bộ quản lý cấp trung và nhà lãnh đạo tại hiện trường sản xuất

  * Số lượng tuyển sinh: 10 doanh nghiệp

 • Nội dung

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  03/4/2019 - 05/4/2018 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

   

 • Giảng viên Mr. Yasuhiro HIRATA

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
 • Nội dung

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  21/3/2019 - 23/3/2018 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 14/3/2019 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

   

 • Giảng viên

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - Nhân sự, các cá nhân quan tâm

 • Nội dung

  * Cách thức tuyển dụng.

  * Cách thức bổ dụng.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )

 • Thời gian

  13/3/2019 - 15/3/2019 (6 buổi)

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí

  3.450.000 VNĐ/ người ( Đã bao gốm phí đào tạo, tài liệu, tea-break, chứng chỉ )

  Đặc biệt: Giảm giá 5% học phí cho học viên đóng tiền trước ngày 26/2/2019 hoặc doanh nghiệp cử từ 5 học viên trở lên tham gia

 • Giảng viên

  Ông: Tsuyoshi SHIMIZU - Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia

  Giám đốc nhà máy, quản đốc; Trưởng/phó phòng quản lý sản xuất; Nhân viên khu vực sản xuất và các bộ phận liên quan khác

 • Nội dung

  * Quản lý sản xuất và kế hoạch sản xuất.

  * Các phương thức quản lý sản xuất và phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Lên lịch và tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất.

  * Tư duy về Phương thức sản xuất có thể áp dụng tại doanh nghiệp mình.

  ( Tham khảo thêm tại Poster )