Khóa Học: Phương Pháp Và Công Cụ Cải Tiến Lỗi Do Con Người Gây Ra - Tháng 12/2020

 • Thời gian:

  14, 15, 16/12/2020

  * Học tập trung tại VJCC, Online với chuyên gia Nhật Bản.

 • Học phí:

  2.700.000 VNĐ/người

  - Miễn phí học bù khi chuyên gia sang Việt Nam

  - Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên, 8% cho nhóm trên 10 học viên

 • Giảng viên:

  Chuyên gia giảng dạy hàng đầu Nhật Bản: ông HITARA Yasuhiro.

  * 45 năm kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, hệ thống IT.

  * Giữ nhiều cương vị chủ chốt trong nhà máy sản xuất ở nước ngoài của Panasonic.

 • Đối tượng tham gia:

  Cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất

 • Nội dung:

  1. Lỗi con người gây ra là gì? Các bước để cải tiến lỗi.

  2. Chi tiết các bước của quá trình cải tiến lỗi.

  3. Các bước tiến hành biện pháp chống lỗi, thực hiện biện pháp chống lỗi, điển hình về biện pháp chống lỗi.