KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN LỖI DO CON NGƯỜI GÂY RA THÁNG 4/2020

 • Thời gian:

  06/04/2020 - 08/04/2020

  Sáng 9:00 - 12:00; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:

  3.800.000 VNĐ/ người ( Gồm phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ).

  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên:

  HIRATA YASUHIRO

  Chuyên gia về kỹ thuật sản xuất, ông đã góp phần đáng kể để nâng cao hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực sản xuất như hệ thống sản xuất, hệ thống IT, phát triển phương pháp sản xuất...., nỗ lực công hiến cho việc tái cấu trúc dựng chương trình đào tạo nhân lực tại "Trung tâm đào tạo về sản xuất" của công ty phát triển nhân lực thuộc Panasonic và tham gia tư vấn thực tiễn hiện trường sản xuất tại các cứ điểm sản xuất tại nước ngoài của tập đoàn Panasonic.

  Ông đã dành được 2 huy chương vàng tại Hội nghị báo cáo kết quả sản xuất của Panasonic.

 • Đối tượng tham gia:

  Giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp; Giám đốc sản xuất; quản đốc, giám đốc nhân sự, trưởng/phó phòng, nhân viên và các cá nhân có quan tâm.

 • Nội dung:

  1. Lỗi con người gây ra là gì? Các bước để cải tiến lỗi.

  2. Chi tiết các bước của quá trình cải tiến lỗi.

  3. Các bước tiến hành biện pháp chống lỗi, thực hiện biện pháp chống lỗi, điển hình về biện pháp chống lỗi.