Khóa Học Online “Ứng Phó Về Nhân Sự Trong Bối Cảnh Covid Và Tác Động Của Bộ Luật Lao Động 2019”

 • Thời gian: 18/9/2020 - 19/9/2020
 • Học phí: 1.600.000 VNĐ/ học viên
 • Giảng viên:
  PGS, TS. Nguyễn Hiền Phương
  Giảng viên cao cấp bộ môn Luật Lao động, Khoa Pháp luật Kinh tế, trường ĐH Luật Hà Nội.
  Chuyên gia tư vấn luật lao động
 • Nội dung:
  1. Vấn đề liên quan đến tinh giảm lao động.
  2. Giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh suy giảm kinh tế phù hợp với pháp luật.
  3. Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực năm 2021.
  4. Tác động của Bộ luật lao động mới 2019 đối với vấn đề nhân sự của doanh nghiệp.