KHÓA HỌC: QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI THÔNG QUA KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ GIAO TIẾP

 • Thời gian:

  16/3/2020 - 18/3/2020

  Sáng 9h - 12h; Chiều 13:30 - 16:30

 • Học phí:
  3.800.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên:

  Chuyên gia cao cấp JICA

  ( Tham khảo thêm poster)

 • Đối tượng tham gia:

  Các nhà quản lý doanh nghiệp, Giám đốc nhân sự, Cán bộ tổ chức - Nhân sự, các cá nhân quan tâm

 • Nội dung:
  * Những năng lực lãnh đạo cần có.
  * Lãnh đạo và xây dựng nhóm.
  * Lãnh đạo và sàng lọc vấn đề.
  * Nghệ thuật giao tiếp trong lãnh đạo.
  * Lãnh đạo và truyền đạt thông tin.