Khóa học Biên phiên dịch Tiếng Nhật

 • Thời gian

  12/7/2018 ~ 28/8/2018

  3 buổi/ tuần: Thứ Ba, Năm, Bảy (18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký cuối cùng: 17:00 ngày 12/7/2018 ( Thứ 5)

 • Học phí

  Sinh viên: 2.950.000 VNĐ

  Người đi làm: 3.050.000 VNĐ

  Phí tài liệu: 150.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giảng viên giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  Học viên có trình độ tương đương cấp độ N2 trở lên đang tham gia hoặc trong tương lai có nhu cầu tham gia vào các hoạt động dịch thuật

 • Nội dung

  Khóa học giúp rèn luyện và cung cấp các kỹ năng cơ bản quan trọng trong quá trình biên phiên dịch. Cung cấp một cái nhìn tổng thể nhất trong Biên phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật, đồng thời nâng cao khả năng diễn đạt bằng tiếng Nhật & tiếng Việt

 • Thời gian

  18/12/2017 ~ 2/2/2018

  3 buổi/ tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu ( 18:30 - 20:30)

  Hạn đăng ký cuối cùng: 17h00 ngày 18/12/2017 ( Thứ 2)

 • Học phí

  Học sinh, sinh viên: 2.850.000 VNĐ/người

  Người đi làm: 2.950.000 VNĐ/người

  Phí tài liệu: 150.000 VNĐ/người

 • Giảng viên

  Các giảng viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Đối tượng tham gia

  Học viên có trình độ tương đương cấp độ N2 trở lên, đang tham gia hoặc trong tương lai có nhu cầu tham gia vào các hoạt động dịch thuật.

 • Nội dung

  Khóa học giúp rèn luyện và cung cấp các kỹ năng cơ bản quan trọng trong quá trình biên phiên dịch, với các chuyên đề cụ thể sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể nhất trong Biên phiên dịch Nhật Việt - Việt Nhật, đồng thời nâng cao khả năng diễn đạt bằng tiếng Nhật & tiếng Việt