Khóa học luyện thi năng lực tiếng nhật N1 / N2 / N3...

 • Thời gian

  Tháng 11/2020 - tháng 8/2021

 • Học phí

  2.500.000 ~ 3.600.000 VNĐ

 • Giảng viên


 • Đối tượng tham gia


 • Thời gian

  16/11/2020~ 05/05/2021 (49 buổi)

  3 buổi / tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

 • Học phí

  * Người đi làm:          3.500.000

  * Học sinh, sinh viên: 3.400.000

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20- 25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1

  * Học viên đã từng học tiếng Nhật và có mục tiêu thi đỗ JLPT N4 vào tháng 7/2020

 • Nội dung


 • Thời gian

  24/11/2020 - 05/02/2021

  34 buổi:  3 hoặc 4 buổi/ tuần

  18:30 - 20:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

  13:30 - 15:30/ 16:00 - 18:00 (thứ 7)

  Khai giảng: 24/11/2020

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 24/11/2020 (thứ 4)

 • Học phí

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia

  * Các bạn đã hoàn thành 50 bài Minna no Nihongo

  * Các bạn đã hoàn thành khóa Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp 3

  * Các bạn đã có bằng JLPT N4 đạt trên 100 điểm

 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

 • Thời gian

  25/11/2020 - 05/02/2021

  34 buổi:  3 hoặc 4 buổi/ tuần

  18:30 - 20:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

  13:30 - 15:30/ 16:00 - 18:00 (thứ 7)

  Khai giảng: 25/11/2020

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 25/11/2020

 • Học phí

  1. Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia
  * Các bạn học viên đã hoàn thành khóa N3 Taisaku.
  * Các bạn đã có bằng JLPT N3
 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2!

 • Thời gian

  25/11/2020 - 05/02/2021

  34 buổi:  3 hoặc 4 buổi/ tuần

  18:30 - 20:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

  13:30 - 15:30/ 16:00 - 18:00 (thứ 7)

  Khai giảng: 25/11/2020

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 25/11/2020

 • Học phí

  1. Người đi làm: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia
  * Các bạn học viên đã hoàn thành khóa N2 Taisaku.
  * Các bạn đã có bằng JLPT N1
 • Nội dung

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!