Khóa học luyện thi năng lực tiếng nhật N1 / N2 / N3...

 • Thời gian 23/4~16/7/2021(35 buổi)

  Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)

 • Học phí Người đi làm : 3.100.000 VNĐ

  Học sinh, sinh viên: 3.000.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia ・Đã học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại VJCC

  ・Đã học tương đương 8-10 bài Minna no Nihongo 1

  ・Có mục tiêu thi Năng lực tiếng Nhật cấp độ N5

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian Từ 20/05/2021 đến 31/07/2021

  4 buổi/1 tuần

  Lịch học thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30), thứ 7 2 ca 13:45 - 15:45 và 16:00 - 18:00
 • Học phí Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn có trình độ tiếng Nhật N4

  * Các bạn đã học xong 50 bài của giáo trình Minna No Nihongo

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ JLPT N3 trong kỳ thi tháng 12/2021

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian Từ 20/05/2021 đến 31/07/2021

  4 buổi/1 tuần

  Lịch học thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30), thứ 7 2 ca 16:00 - 18:00 và 18:30 - 20:30
 • Học phí Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn có trình độ tiếng Nhật N3

  * Các bạn đã hoàn thành khóa học N3 Taisaku

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ JLPT N2 trong kỳ thi tháng 12/2021

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian Từ 21/05/2021 đến 31/07/2021

  4 buổi/1 tuần

 • Học phí Người đi làm: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn có trình độ tiếng Nhật N2

  * Các bạn đã hoàn thành khóa học N2 Taisaku

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ JLPT N1 trong kỳ thi tháng 12/2021

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian 24/3/2021~ 19/07/2021 (49 buổi)

  3 buổi / tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

 • Học phí - Người đi làm: 3.600.000

  - Học sinh, sinh viên: 3.500.000

  *** Miễn phí tài liệu học tập và được sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong suốt thời gian diễn ra khóa học!!!

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20- 25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1

  * Học viên đã từng học tiếng Nhật và có mục tiêu thi đỗ JLPT N4 vào tháng 7/2020

 • Poster Khóa học Poster Khóa học