Khóa học luyện thi năng lực tiếng nhật N1 / N2 / N3...

 • Thời gian 24/3/2021~ 19/07/2021 (49 buổi)

  3 buổi / tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

 • Học phí - Người đi làm: 3.600.000

  - Học sinh, sinh viên: 3.500.000

  *** Miễn phí tài liệu học tập và được sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong suốt thời gian diễn ra khóa học!!!

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20- 25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1

  * Học viên đã từng học tiếng Nhật và có mục tiêu thi đỗ JLPT N4 vào tháng 7/2020

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian 24/3~16/6/2021(35 buổi)

  Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)

  Hạn đăng ký đến 17h45 ngày 24/3/2021

 • Học phí Người đi làm : 3.100.000 VNĐ

  Học sinh, sinh viên: 3.000.000 VNĐ

  * Miễn phí tài liệu học tập và được sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong suốt thời gian diễn ra khóa học!!!

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Đã học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại VJCC

  ・Đã học tương đương 8-10 bài Minna no Nihongo 1

  ・Có mục tiêu thi Năng lực tiếng Nhật cấp độ N5

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian Từ 26/3 đến 30/6/2021 ( 34 buổi)

  3 buổi/1 tuần

  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (18:30-20:30) và Thứ 7 (16:00-18:00)
 • Học phí Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  * Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.
 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ tháng 11/2020

  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N4 ( từ 100 điểm trở lên)

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N3 trong kỳ thi JLPT tháng 7/2021

 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian Từ 26/3 đến 30/6/2021 ( 34 buổi)

  3 buổi/1 tuần

  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (18:30-20:30) và Thứ 7 (13:45-15:45)
 • Học phí Người đi làm: 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  * Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia * Các bạn học viên của khóa N2 Junbi kỳ tháng 11/2020

  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N3 ( từ 100 điểm trở lên)

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N2 trong kỳ thi JLPT tháng 7/2021
 • Poster Khóa học Poster Khóa học
 • Thời gian

  23/03/2021 - 30/06/2021

  34 buổi:  3 buổi/ tuần

  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu (18:30-20:30)

  Khai giảng: 23/03/2021

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 23/03/2021

 • Học phí

  1. Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia
  * Các bạn học viên đã hoàn thành khóa N1 Junbi kỳ tháng 11/2020.
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N2 (Từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N1 trong kỳ thi JLPT tháng 7/2021
 • Poster Khóa học Poster Khóa học