Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1 Junbi Tháng 5/2021

 • Thời gian: Từ 21/05/2021 đến 31/07/2021

  4 buổi/1 tuần

 • Học phí: Người đi làm: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.900.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia: * Các bạn có trình độ tiếng Nhật N2

  * Các bạn đã hoàn thành khóa học N2 Taisaku

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ JLPT N1 trong kỳ thi tháng 12/2021

 • Poster Khóa học: Poster Khóa học